Organisation och personal

21.6 Institutionen för medicinsk cellbiologi

Kontakt

Besöksadress:
Uppsala Biomedicinska centrum, BMC, Husargatan 3, 751 23 Uppsala
Postadress:
Box 571, 751 23 UPPSALA
Fax:
018-471 4059
Webbplats:
http://www.mcb.uu.se/
Prefekt/motsv:
Nils Welsh 018-471 4212
Stf. prefekt:
Peter Hansell 018-471 4130
Bitr. prefekt :
Peter Hansell 018-471 4130
Gunilla Westermark 018-471 4169
Studierektor:
Faranak Azarbayjani 018-471 4938
Martin Blixt 018-471 5005
Sara Bohman 018-471 5005
Anders Tengholm 018-471 4481
Björn Åkerblom 018-471 4316
Kursadministration:
Erik Sandin 018-471 4414
Lina Thorvaldson
Björn Åkerblom 018-471 4316
Ekonomiadministration:
Carl Lundström 018-471 4431
Shumin Pan 018-471 4328
Katalogadministration:
Carl Lundström 018-471 4431
Personaladministration:
Carl Lundström 018-471 4431
Webmaster:
Oleg Dyachok 018-471 4345

Hitta hit

Uppsala Biomedicinska centrum, BMC, Husargatan 3, 751 23 Uppsala

Anställda och övriga verksamma