Organisation och personal

21.1.8 Klinisk nutrition och metabolism

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Tommy Cederholm

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 7976

Anställda och övriga verksamma