Organisation och personal

21.1.10 Klinisk psykologi i hälso- och sjukvård

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Louise von Essen
Koordinator: Emma Hovén

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3,
Postadress:
Box 564, 751 22 Uppsala
Fax:
018-471 6675
Webbplats:
http://www.pubcare.uu.se/forskning/Klinisk+psykologi+i+h%C3%A4lso-+och+sjukv%C3%A5rd/

Hitta hit

BMC, Husargatan 3,

Anställda och övriga verksamma