21.1.3 Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Föreståndare: Prof. Mats G. Hansson
Tel: 018 4716197, mats.hansson@crb.uu.se
Koordinator: Josepine Fernow
Tel: 018 4716222, josepine.fernow@crb.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 6222
Fax:
018-471 6675
E-post:
crbcrb.uu.se
Webbplats:
http://www.crb.uu.se

Anställda och övriga verksamma