Organisation och personal

21.1.5 Geriatrik

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Lars Lannfelt

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 7976
IT-ansvarig:
Vilmantas Giedraitis 018-471 5038

Hitta hit

Dag Hammarskjöldsv. 14B

Anställda och övriga verksamma