Organisation och personal

21.1.4 Geriatrik

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Martin Ingelsson

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv. 14B
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 85 UPPSALA
Fax:
018-611 7976

Hitta hit

Dag Hammarskjöldsv. 14B

Anställda och övriga verksamma