21.1.4 Geriatrik

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Professor Martin Ingelsson

Kontakt

Besöksadress:
Husargatan 3, BMC, 751 22 Uppsala
Postadress:
Husargatan 3, BMC, Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-611 7976

Anställda och övriga verksamma