Organisation och personal

Kursadministration

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3,
Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675
E-post:
kursadministrationenifvpubcare.uu.se

Hitta hit

BMC, Husargatan 3,

Anställda och övriga verksamma