Organisation och personal

21.1.5 Forskning om funktionshinder och habilitering

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3,
Postadress:
BOX 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675

Hitta hit

BMC, Husargatan 3,

Anställda och övriga verksamma