Organisation och personal

21.1.3 Allmänmedicin och Preventivmedicin

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetsföreträdare: Per Kristiansson, universitetslektor, specialist i allmänmedicin
Biträdande prefekt för grundutbildningen: Karin Björkegren, universitetslektor, specialist i allmänmedicin
Prefekt: Johan Hallqvist, professor i preventivmedicin, specialist i socialmedicin

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3,
Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675

Hitta hit

BMC, Husargatan 3,

Anställda och övriga verksamma