Organisation och personal

21.1.6 Hälso- och sjukvårdsforskning

Ingår som en del av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Verksamhetschef: Docent Ulrika Winblad

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husarg. 3,
Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675
Webbplats:
http://www.pubcare.uu.se/forskning/Halso-_och_sjukvardsforskning/

Hitta hit

BMC, Husarg. 3,

Anställda och övriga verksamma