Organisation och personal

21.1 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt

Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564, 751 22 UPPSALA
Fax:
018-471 6675
Webbplats:
http://www.pubcare.uu.se
Prefekt/motsv:
Johan Hallqvist
Stf. prefekt:
Karin Sonnander 018-471 6169
Bitr. prefekt :
Karin Björkegren 018-471 6335
Mats G. Hansson 018-471 6197
Lars Lannfelt 018-611 7189
Studierektor grundnivå:
Päivi Adolfsson 018-471 6445
Carina Ahlstedt 018-471 6616
Studierektor forskarnivå:
Margaretha Eriksson 018-471 6335
Inger Knutsson Holmström
Ekonomiadministration:
Linus Bäcklund 018-471 6386
Catarina Dahlqvist 018-471 6397
Henrik Edlund 018-471 6193
Ylva Herrick 018-471 6615
Johanna Winrow 018-471 6422
Katalogadministration:
Linus Bäcklund 018-471 6386
Catarina Dahlqvist 018-471 6397
Rose-Marie Marcusson 018-471 6394
Personaladministration:
Rose-Marie Marcusson 018-471 6394
IT-ansvarig:
Håkan Jansson 018-471 6486

Hitta hit

BMC, Husargatan 3, Uppsala

Anställda och övriga verksamma