36.1.7.5 Meteorologisk information

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

Uppsalavädret, se: www.met.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16, 752 36 UPPSALA
Fax:
018-551124

Anställda och övriga verksamma