36.1.6.1 Svenska nationella seismiska nätet

Ingår som en del av Institutionen för geovetenskaper

62 seismiska stationer från Lund i Skåne till Lannavaara i Lappland.

Föreståndare: Björn Lund, 018-4712390

Kontakt

Besöksadress:
Geocentrum, Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress:
Villav. 16, 752 36 UPPSALA

Anställda och övriga verksamma