40.9 Polacksbacken

Reception: 018 471 3103
Vaktmästeri: 018 471 5892
Passerkort och nycklar: 018 471 5891
Godsmottagning: 018 471 8557
Godsadress: Regementsvägen 1, 752 37 Uppsala

Gasombud: Esat Pehlivan
Kemikalieombud: Roland Grönroos

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsv 1, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3103
E-post:
receptionenangstrom.uu.se
Webbplats:
http://www.polacksbacken.uu.se/
Föreståndare:
Roland Grönroos 018-471 6847
Intendent:
Johnny Nilsson 018-471 5890
Bitr. intendent:
Peter Waites
Ekonomiadministration:
Jessica Stålberg 018-471 3667
Katalogadministration:
Jessica Stålberg 018-471 3667
Personaladministration:
Terese Magnusson 018-471 3433
IT-ansvarig:
Henrik Hedlund 018-471 2767
Mikael Österberg 018-471 7989

Anställda och övriga verksamma