Enheten för globalt samarbete

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.uu.se/en/about-uu/international/

Anställda och övriga verksamma