Enheten för internationell mobilitet

Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post:
mobilityuu.se
Webbplats:
http://www.uu.se/student/utlandsstudier/

Anställda och övriga verksamma