Organisation och personal

3.6 Development Office

Avdelningen arbetar med alumn, sponsrings- och fundraisingfrågor.

Frågor om alumnverksamhet: info@alumni.uu.se
Frågor om gåvor, donationer och sponsring: development@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Webbplats:
http://www.uu.se/stod-uu/
Avdelningschef:
Agneta Stålhandske 018-471 3859
Bitr. avdelningschef:
Thomas Fredengren 018-471 1885
Personaladministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala

Anställda och övriga verksamma