Organisation och personal

3.1 Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer

Avdelningen arbetar med alumn, sponsrings- och fundraisingfrågor.

Frågor om alumnverksamhet: alumn@uadm.uu.se
Frågor om gåvor och donationer: development@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Avdelningschef:
Agneta Stålhandske 018-471 3859
Personaladministration:
Sandra Kardell 018-471 6350

Hitta hit

Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala

Anställda och övriga verksamma