Organisation och personal

3.1 Avdelningen för alumnkontakter och donatorsrelationer

Avdelningen arbetar med alumn, sponsrings- och fundraisingfrågor.

Frågor om alumnverksamhet: alumn@uadm.uu.se

Tf. chef: Pernilla Björk

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Personaladministration:
Sandra Kardell 018-471 6350

Anställda och övriga verksamma