Organisation och personal

2.14 Nämnden för utredning av oredlighet i forskning

Nämnden för utredning av oredlighet i forskning ansvarar för att utreda misstänkt oredlighet.

I nämnden ingår:

Erik Lempert, lagfaren ledamot, ordförande
Leif Kirsebom, lärarrepresentant
Olle Lundin, lärarrepresentant
Bengt Gerdin, lärarrepresentant
Gustaf Almqvist, studeranderepresentant
Magnus Hallberg, juridiska avdelningen
Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Anne Nilsson, sekreterare

Kontakt