3.2 Avdelningen för gemensam service och administration

Avdelningens verksamhet är både i Uppsala samt på Gotland.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Avdelningschef:
Therese Iveby Gardell 0498-108222
Bitr. avdelningschef:
Fredrik Blomqvist 018-471 3501
Ekonomiadministration:
Arne Häglund 0498-108229
Jane Klasson 0498-108227
Katalogadministration:
Pernilla Erikshaag 018-471 7168

Anställda och övriga verksamma