3.15.1 Enheten för fysisk säkerhet

Ingår som en del av Säkerhetsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
sakerhetuu.se

Anställda och övriga verksamma