Organisation och personal

3.15.1 Enheten för fysisk säkerhet

Ingår som en del av Säkerhetsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 2C,
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
sakerhetuu.se

Anställda och övriga verksamma