Organisation och personal

3.15 Säkerhetsavdelningen

Tjänsteman i Beredskap: telefon 018-471 1800 eller 070-167 9900, e-post TiB@uu.se

IT-säkerhet: telefon 018-471 75 60, e-post security@uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Kyrkogårdsgatan 2C,
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
sakerhetuu.se
Katalogadministration:
Veronika Berglund 018-471 7862
Personaladministration:
Sandra Kardell 018-471 6350

Anställda och övriga verksamma