3.15 Säkerhetsavdelningen

Tjänsteman i Beredskap: telefon 018-471 1800, e-post TiB@uu.se

IT-säkerhet: telefon 018-471 75 60, e-post security@uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 Uppsala
E-post:
sakerhetuu.se
Prefekt/motsv:
Christina Boman 018-471 3313
Katalogadministration:
Veronika Berglund 018-471 7862
Personaladministration:
Magdalena Reiman 018-471 4981

Anställda och övriga verksamma