3.4.3 Enheten för karriär och ledning i akademin

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1A,
Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=841999

Anställda och övriga verksamma