Organisation och personal

3.13.2 Enheten för kvalitet och utvärdering

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=841999

Anställda och övriga verksamma