Organisation och personal

3.13.1 Enheten för universitetspedagogik

Ingår som en del av Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1A,
Postadress:
Box 2136, 75002 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=841999
Enhetschef:
Jöran Rehn 018-471 1950

Hitta hit

von Kraemers allé 1A,

Anställda och övriga verksamma