Organisation och personal

3.13 Avdelningen för kvalitetsutveckling

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=841999
Avdelningschef:
Åsa Kettis 018-471 7858
Bitr. avdelningschef:
Jöran Rehn 018-471 1950
Personaladministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Anställda och övriga verksamma