Organisation och personal

3.2 Avdelningen för administration och intendentur vid Campus Gotland

Kontakt

Besöksadress:
Cramérgatan 3, 621 57 VISBY
Postadress:
Campus Gotland, Uppsala universitet, 621 67 VISBY
Telefonnummer:
018-471 8200
Fax:
018-471 8495
Avdelningschef:
Therese Iveby Gardell 0498-108222, 018-471 8222
Bitr. avdelningschef:
Tord Berglund 0498-108280, 018-471 8280
Katalogadministration:
Marie Engegard 018-471 8240, 0498-108240
Personaladministration:
Marie Engegard 018-471 8240, 0498-108240

Anställda och övriga verksamma