Organisation och personal

34.3.3 Oorganisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 538, 751 21 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 3433, 018-471 3720, 018-471 3718, 018-471 3733
Fax:
018-513548
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning//oorganisk-kemi/
Forskningsledare :
Ulf Jansson 018-471 3727

Hitta hit

Lägerhyddsvägen 1,

Anställda och övriga verksamma