34.3.3 Molekylär biomimetik

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress:
Box 523, 75120 Uppsala
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning//molekylar-biomimetik/
Forskningsledare :
Stenbjörn Styring 018-471 6580