34.3.2 Fysikalisk kemi

Ingår som en del av Institutionen för kemi - Ångström

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 3650
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se/forskning//fysikalisk-kemi/
Forskningsledare :
Leif Hammarström 018-471 3648

Anställda och övriga verksamma