Organisation och personal

34.3 Institutionen för kemi - Ångström

prefekt-ang@kemi.uu.se; studierektor-ang@kemi.uu.se; info-ang@kemi.uu.se;

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress:
Box 523, 75120 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 7322
Fax:
018-471 6844
E-post:
info-angkemi.uu.se
Webbplats:
http://www.kemi.uu.se
Prefekt/motsv:
Jan Davidsson 018-471 3653
Stf. prefekt:
Tim Bowden 018-471 3811
Bitr. prefekt :
Mats Boman 018-471 3730
Tim Bowden 018-471 3811
Forskningsledare :
Kristina Edström 018-471 3713, 070-1679006
Leif Hammarström 018-471 3648
Jöns Hilborn 018-471 3839
Ulf Jansson 018-471 3727
Roland Lindh 018-471 3263
Stenbjörn Styring 018-471 6580
Studierektor:
Daniel Brandell 018-471 3709
Felix Ho 018-471 6579
Studierektor forskarnivå:
Jöns Hilborn 018-471 3839
Kursadministration:
Cécile Martijn 018-471 3710
Anette Olsén 018-471 3711
Ekonomiadministration:
Anna Cuturic 018-471 3650
Anna Fahlén 018-471 3645
Anton Holkvik 018-471 3646
Nina Karlstedt 018-471 7322
Slavica Nuic 018-471 7305
Jennie Saglam 018-471 3770
Jessica Stålberg 018-471 3667
Susanne Söderberg 018-471 3260
Katalogadministration:
Mattias Arreborn 018-471 3781
Eva Larsson 018-471 3720
Personaladministration:
Terese Magnusson 018-471 3433
IT-ansvarig:
Patrik Lindahl 018-471 3863
Peter Lundström 018-471 3647
Webmaster:
Mattias Arreborn 018-471 3781
Ulrika Jansson 018-471 6842

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala