Organisation och personal

34.3 Institutionen för kemi - Ångström

prefekt-ang@kemi.uu.se; studierektor-ang@kemi.uu.se; registrator-angstrom@kemi.uu.se; info-ang@kemi.uu.se;

Kontakt

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala