Organisation och personal

3.15 Uppsala universitet musik och museer

I Enheten för musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. För mer information se kapitel 42.

Enhetschefen är kontaktperson inom universitetsförvaltningen i frågor som rör exercitieverksamheten, se kapitel 43.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 751 05 UPPSALA
Enhetschef:
Margaretha Andersson 018-471 1876
Personaladministration:
Simon Lundin 018-471 1738

Anställda och övriga verksamma