Organisation och personal

16.1 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136, 750 02 Uppsala
Webbplats:
http://www.edu.uu.se
Prefekt/motsv:
Henrik Edgren 018-471 2455
Stf. prefekt:
Helen Melander 018-471 1680
Bitr. prefekt :
Ylva Bergström 018-471 2418
Helen Melander 018-471 1680
Studierektor grundnivå:
Carina Bolin 018-471 7626
Jenny Langwagen 018-471 6859
Jörgen Mattlar 018-471 2446
Ola Winberg 018-471 2436
Studierektor avancerad nivå:
Kajsa Bråting 018-471 2297
Mikael Palme 018-471 2411
Studierektor forskarnivå:
Kajsa Bråting 018-471 2297
Mikael Palme 018-471 2411
Studievägledare:
Moses Högback 018-471 2486
Lena Larson Johannesson 018-471 1610
Administrativ samordnare:
Marie Ols 018-471 2459
Kursadministration:
Jennifer Aulin 018-471 2482
Åsa Hammarborg Söder 018-471 2526
Agneta Isaksson 018-471 2447
Lena Larson Johannesson 018-471 1610
Johanna Nordling 018-471 2477
Marcus Söderlind 018-471 2415
Johanna Vestermark 018-471 6348
Karin Wiil 018-471 6349
Erik Åstrand 018-471 2443
Ekonomiadministration:
Erkan A Özen 018-471 2453
Katalogadministration:
Micael Jansson 018-471 2497
Personaladministration:
Micael Jansson 018-471 2497
Webmaster:
Katarina Ellingson 018-471 2460
Lena Larson Johannesson 018-471 1610

Hitta hit

von Kraemers allé 1 A, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma