Organisation och personal

12.3 Centrum för polisforskning

Föreståndare: Professor Iain Cameron
Biträdande föreståndare: Forskare Heléne Lööw

Poliscentrums syfte är att utnyttja det kompletta universitetets möjligheter för att samordna polisforskning. Med polisforskning menas sådan forskning som är relevant för polisverksamheten. På engelska benämns detta ibland Crime Science, d.v.s. att söka finna vägar för att förhindra brott istället för att enbart studera brottslighet i sig. Forskning med denna strävan blir med nödvändighet multidisciplinär.

Styrelse:
Professor Lena Marcusson (ordförande), professor Marie Allen, docent Christer Elvingson, universitetslektor Lucas Gottzén, rikspolischef Bengt Svenson, riksdagsman Ulrika Karlsson, forskarstuderande Erik Svensson. Adjungerad ledamot: Generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem.

Kontakt

Besöksadress:
Gamla torget 6, rum B588,
Postadress:
Juridiska institutionen, Box 512, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2023
Fax:
018-471 7666
Webbplats:
http://www.polisforsk.uu.se

Hitta hit

Gamla torget 6, rum B588,