Organisation och personal

3.10.4 Enheten för ledningsstöd och samverkan

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten för ledningsstöd och samverkan svarar för akademiska högtider, samordnar inkommande besök, administrerar rektors mottagningar och stödjer universitetsledningen i protokollära frågor. Enheten svarar vidare för projektledning inom ramen för samverkan med det omgivande samhället och kulturarvet vid universitetet. Det årliga toppmötet Uppsala Heath Summit i Uppsala projektleds av enheten.

Kontakt doktorspromotion: doktorspromotion@uadm.uu.se
Kontakt professorsinstallation: akademiskafester@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma