3.10.1 Enheten för press och redaktion

Ingår som en del av Kommunikationsavdelningen

Enheten arbetar med innehåll och utveckling av universitetsövergripande extern och intern webbinformation, webb-tv, personaltidningen Universen, magasinet Nya Horisonter. Vi ansvarar också för universitetets pressfunktion, den universitetsgemensamma bildbanken och ger stöd, råd och utbildning inom våra specialistområden.

Frågor om:
Kalendariet: kalendariet@uadm.uu.se
Externwebben: webbredaktionen@uadm.uu.se
Intranätet medarbetarportalen: mpredaktionen@uadm.uu.se
Nyhetsbrevet Horisont Uppsala: nyhetsbrev@uu.se
Pressfrågor: presskontakt@uadm.uu.se
Universen: universen@uadm.uu.se

Nyhetstips skickas till: nyhetstips@uadm.uu.se

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7, 75237 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma