Organisation och personal

3.7 Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen är Uppsala universitets resurs för strategiskt och operativt stöd vad gäller intern och extern kommunikation, varumärkesfrågor och kriskommunikation.

Avdelningen svarar för den centrala pressfunktionen samt universitetsövergripande information i digitala och pappersburna kanaler, som www.uu.se, medarbetarportalen (mp.uu.se), sociala medier, personaltidningen Universen och forskningsmagasinet Nya Horisonter.

Andra ansvarsområden är planering och genomförande av akademiska högtider, rektors representation, koordinering av vissa högprofilerade besök samt event i marknadsföringssyfte. Vid avdelningen handläggs även frågor som rör utveckling av digitala medier, studentrekrytering, fundraising, sponsring och alumnverksamhet.

På uppdrag av institutioner/motsvarande vid universitetet arrangeras vetenskapliga konferenser.

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsgatan 10 B, 75312 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
E-post:
kommunikationuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=842162
Avdelningschef:
Pernilla Björk 018-471 7580
Bitr. avdelningschef:
Urban Lindberg 018-471 2221
Ekonomiadministration:
Ulrica Schagerström Rolander 018-471 1819
Katalogadministration:
Birgitta Sinder Wilén 018-471 1834
Personaladministration:
Sandra Kardell 018-471 6350

Hitta hit

S:t Olofsgatan 10 B, 75312 Uppsala

Anställda och övriga verksamma

===