23.14 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress:
Box 1964, 751 49 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 7400
Fax:
018-471 7410
E-post:
registratoruppsala.epn.se
Webbplats:
http://www.epn.se/uppsala/om-naemnden/
Personaladministration:
Emma Jansson 018-471 1858

Anställda och övriga verksamma