Organisation och personal

32.1.4 Högenergifysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare Allan Hallgren

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats:
http://www.physics.uu.se/forskning/hogenergifysik/

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,

Anställda och övriga verksamma