Organisation och personal

32.1.4 Högenergifysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats:
http://www.physics.uu.se/forskning/hogenergifysik/
Avdelningschef:
Allan Hallgren 018-471 3881

Anställda och övriga verksamma