Organisation och personal

32.1.5 Kärnfysik

Ingår som en del av Institutionen för fysik och astronomi

Avdelningsföreståndare Tord Johansson

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Webbplats:
http://www.physics.uu.se/forskning/karnfysik/

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,

Anställda och övriga verksamma