Organisation och personal

32.1 Institutionen för fysik och astronomi

Kontakt

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,
Postadress:
Box 516, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 5952
Fax:
018-471 5999
Webbplats:
http://www.physics.uu.se/
Prefekt/motsv:
Olof Karis 018-471 3614
Bitr. prefekt :
Gabriella Andersson 018-471 3589
Studierektor grundnivå:
Lisa Freyhult 018-471 3297
Cecilia Gustavsson 018-471 3444
Johan Larsson 018-471 3525
Studierektor forskarnivå:
Mattias Klintenberg 018-471 5861
Studievägledare:
Rabab Elkarib 018-471 3245
Andreas Korn 018-471 5991
Administrativ samordnare:
Marja Fahlander 018-471 5952
Kursadministration:
Åsa Andersson 018-471 3516, 018-471 7306
Karl-Einar Ericsson 018-471 3528
Ekonomiadministration:
Åsa Andersson 018-471 3516, 018-471 7306
Annica Elm 018-471 3843
Marja Fahlander 018-471 5952
Niklas Jäll 018-471 3563
Anne Kronquist 018-471 3533
Helena Lindberg 018-471 3563
Anna Qureshi 018-471 3595
Victoria Sörsten 018-471 5926
Katalogadministration:
Inger Ericson 018-471 3848
Kjell Lundgren 018-471 3621
Personaladministration:
Inger Ericson 018-471 3848
IT-ansvarig:
Teresa Kupsc 018-471 3109
Webmaster:
Camilla Thulin 018-471 3518

Hitta hit

Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1,

Anställda och övriga verksamma