Organisation och personal

5 Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

UU Innovation är Uppsala universitets enhet för stöd till kommersialisering av forskningsresultat och idéer samt forskningssamverkan med icke-akademiska organisationer. UU Innovations uppgift är att stärka både universitetet och samhället genom ökat nyttiggörande av kunskap vid Uppsala universitet.

Tillsammans med andra delar av universitetet arbetar UU Innovation med samverkan i olika former i syfte att föra samman akademin med näringsliv och offentlig verksamhet för ömsesidig kunskapsöverföring. Dessutom arbetar UU Innovation tillsammans med Uppsala universitets holdingbolag UUAB med att stimulera nyföretagande kring idéer med ursprung från universitetet. UU Innovation bistår med råd och annat stöd till forskare och studenter i frågor rörande kommersialisering och hur man skyddar idéer med patent och annan immaterialrätt.

Det konkreta kommersialiseringsarbetet, såsom licensiering, såddinvestering och bolagsbildning, sker med stöd av UUAB Holding.

Se även UUAB Holding kapitel 45.

Kontakt

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 751 83 Uppsala
Postadress:
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 1931, 018-471 7172
E-post:
infouuinnovation.uu.se
Webbplats:
http://www.uuinnovation.uu.se
Prefekt/motsv:
Pirkko Tamsen 018-471 7039
Stf. prefekt:
Lars-Eric Larsson
Ekonomiadministration:
Patrick Micucci 018-471 2314
Anita Nilsson 018-471 1846
Personaladministration:
Marie Östlund 018-471 1931

Hitta hit

Dag Hammarskjölds v. 10B, 2 tr Origo, 751 83 Uppsala

Anställda och övriga verksamma