3.13.3 Utvecklingsstöd

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=856941
Enhetschef:
Håkan Mo 018-471 1762

Anställda och övriga verksamma