3.13.2 Ledningskansliet

Ingår som en del av Planeringsavdelningen

Ledningskansliet utgör universitetsledningens kvalificerade utrednings- och handläggningsresurs.

Enheten består av två funktioner:

- en sekretariatsfunktion som ansvarar för att ge administrativt stöd till konsistoriet,
universitetsledning och universitetsgemensamma ledningsorgan

- en utredningsfunktion som genomför utredningar, samordnar remissvar, är koordinator för
internationella nätverk och arbetar med universitetövergripande samordning av utbildning,
internationalisering och samverkan.

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala

Anställda och övriga verksamma