Organisation och personal

3.11 Planeringsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
S:t Olofsg. 10 B plan 5
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Fax:
018-471 1640
E-post:
Ledningssekretariatuadm.uu.se
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=840926
Avdelningschef:
Daniel Gillberg 018-471 1375
Ekonomiadministration:
AnnaKarin Engström
Katalogadministration:
Johanna Axnér 018-471 1964
Personaladministration:
Johanna Sandström 018-471 1665

Hitta hit

S:t Olofsg. 10 B plan 5

Anställda och övriga verksamma