3.13 Planeringsavdelningen

Kontakt

Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256, 75105 Uppsala
Webbplats:
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=840926
Avdelningschef:
Daniel Gillberg 018-471 1375
Ekonomiadministration:
AnnaKarin Engström 018-471 1970
Personaladministration:
Camilla Sävmarker 018-471 6385

Anställda och övriga verksamma