11.2 Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Föreståndare: Martha Middlemiss LeMón , 018-471 21 71

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) är Uppsala universitets centrum för flervetenskaplig forskning kring religiös och social förändring. Bland de projekt som för närvarande bedrivs vid CRS kan framhållas forskningsprogrammet The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018.

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken Thunbergsv. 3C plan 2, hus 22, 751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 2171
Webbplats:
http://www.crs.uu.se/

Anställda och övriga verksamma