Organisation och personal

11.2 Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS)

Föreståndare: TD Martha Middlemiss LeMón (tjl)
vik. Föreståndare: Ninna Edgardh, 018-471 26 69

Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) är Uppsala universitets centrum för flervetenskaplig forskning kring religiös och social förändring. Bland de projekt som för närvarande bedrivs vid CRS kan framhållas forskningsprogrammet The Impact of Religion – Challenges for Society, Law and Democracy 2008-2018.

Kontakt

Besöksadress:
Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4), 751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen, Box 511, 751 20 Uppsala
Telefonnummer:
018-471 2171
Webbplats:
http://www.crs.uu.se/

Hitta hit

Engelska parken Thunbergsv. 3D plan 2 (hus 4), 751 20 Uppsala

Anställda och övriga verksamma