Organisation och personal

40.2.1 Intendenturen i Blåsenhus

Ingår som en del av Blåsenhus

Föreståndare: Hans Nytell, tel 018-471 7967
Intendent: Madeleine Larsson, tel 018-471 2478, 0704 25 0157

Kontakt

Besöksadress:
von Kraemers allé 1A, 752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136, 750 02 UPPSALA
Telefonnummer:
018-471 2440
Fax:
018-471 2400
Webbplats:
http://www.blasenhus.uu.se
Föreståndare:
Henrik Edgren 018-471 2455
Intendent:
Madeleine Larsson 018-471 2478
IT-ansvarig:
Anders Jansson 018-471 2599

Hitta hit

von Kraemers allé 1A, 752 37 Uppsala

Anställda och övriga verksamma