Organisation och personal

23.8 Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS)

Centrum för miljörelaterad ohälsa och stress (CEOS) är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Uppsala läns landsting och Uppsala universitet. CEOS är ett forsknings- och utvecklingcentrum med fokus på nya tidens ohälsa, framför allt miljörelaterad ohälsa och stress.

Verksamhetsledare: Professor Bengt Arnetz, 611 22 93

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 14
Postadress:
Akademiska sjukhuset, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 9130
Fax:
018-512028
E-post:
infoceos.nu