23.4 Centrum för klinisk forskning i Sörmland (CKFD)

Föreståndare: Ove Axelsson, 016-10 52 53, 0705-92 18 09, ove.axelsson@kbh.uu.se
FoU-administratör: Pernilla Larsson, 016-10 54 01, pernilla.larsson@dll.se

Kontakt

Postadress:
FoU-Centrum/CKFD, Kungsgatan 41, 631 88 ESKILSTUNA
E-post:
FoU-centrumdll.se
Webbplats:
http://www.landstingetsormland.se/fou-centrum
Katalogadministration:
Pernilla Larsson 016-105401

Anställda och övriga verksamma