Organisation och personal

23.12 Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Kontakt

Besöksadress:
Akademiska Ing 10, 751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska Ing 10, 751 85 UPPSALA
Telefonnummer:
018-611 8816
E-post:
katastrofpsykiatriakademiska.se
Webbplats:
http://www.katastrofpsykiatri.uu.se/
Katalogadministration:
Anders Fredriksson 018-611 2171

Anställda och övriga verksamma