Organisation och personal

23.9 Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala, (CRU)

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala är en gemensam centrumbildning för Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala Universitet. CRU består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten.
Föreståndare Docent Bodil Ström Holst, SLU
Bitr. föreståndare docent Matts Olovsson, UU

Kontakt

Postadress:
Box 7054, 750 07 UPPSALA
Telefonnummer:
018-671608
Fax:
018-672919
E-post:
cruslu.se
Webbplats:
http://www-cru.slu.se