Organisation och personal

46.2.5 Nätverket för teknisk och administrativ personal, (TEA)

Ingår som en del av Personalföreningar

tea@tea.uu.se

Akademiska sjukhuset
Malin Ghanem
malin.ghanem@kbh.uu.se

Blåsenhus
Anette Vikberg
anette.vikberg@uadm.uu.se

BMC
Annika Jordell-Kylberg
annika.jordell-kylberg@neuro.uu.se
Sari Thunberg
sari.thunberg@neuro.uu.se

Eva Gottfridsson
eva.gottfridsson@imbim.uu.se

Förvaltningen
Helena Lundin
helena.lundin@uadm.uu.se

Lagerträdet/EBC
Elisabeth.Bergström
elisabeth.bergstrom@ebc.uu.se

Ångström
Eva Regner
eva.regner@uadm.uu.se

Kontakt